Politika privatnosti

1. Uvod

Obrt Croobo vl. Marijan Klarić OIB82604163870, izuzetno cijeni privatnost svakog posjetitelja i korisnika usluga portala studentski-poslovi.hr, kao i korisnika tiskanih izdanja. Upravo stoga, Vašoj privatnosti posvećujem veliku pozornost te slijedim sve važeće propise i najbolju europsku praksu.

2. Primjena Politike privatnosti

Ova politika privatnosti (u nastavku: Politika privatnosti) izrađena je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (eng. General Data Protection Regulation, u nastavku: GDPR) te se odnosi na korištenje portala te na sve usluge i sadržaje koje nudim korisnicima, a kojima se može pristupiti putem svih dostupnih elektroničkih sredstava, aplikacija, društvenih mreža, telefonskim putem ili osobno. Ovom politikom privatnosti želim na razumljiv i transparentan način sve posjetitelje i korisnike usluga obavijestiti o tome koje osobne podatke prikupljam i kako ih obrađujem.

3. Što su osobni podaci i obrada osobnih podataka

Ova politika privatnosti (u nastavku: Politika privatnosti) izrađena je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (eng. General Data Protection Regulation, u nastavku: GDPR) te se odnosi na korištenje portala te na sve usluge i sadržaje koje nudim korisnicima, a kojima se može pristupiti putem svih dostupnih elektroničkih sredstava, aplikacija, društvenih mreža, telefonskim putem ili osobno. Ovom politikom privatnosti želim na razumljiv i transparentan način sve posjetitelje i korisnike usluga obavijestiti o tome koje osobne podatke prikupljam i kako ih obrađujem.

4. Koje osobne podatke prikupljamo

Prikupljam osobne podatke koji su nužni kako biste mogli napraviti registraciju i primiti usluge. Prilikom registracije prikupljam podatke kao što su datum i vrijeme registracije, datum i vrijeme prijave, korisničko ime, jedinstveni ID korisnika ili IP adresu. Nastavno, prilikom sklapanja ili izvršavanja ugovora, odnosno pružanja usluga, prikupljam one osobne podatke koji su potrebni da bi Vam mogao pružiti usluge. Određene podatke, kao što je Vaše ime i prezime, OIB ili prebivalište, prikupljam u skladu s našim zakonskim obvezama. Također, podatke prikupljam i tijekom komunikacije s Vama, ukoliko ste se obratili putem korisničke službe ili na druge načine, kao i pri rješavanju Vaših eventualnih prigovora. U okviru navedenog, telefonski razgovori mogu biti snimljeni i isključivo korišteni u svrhe unapređenja usluga ili radi rješavanja pritužbi, o čemu ću Vas prilikom poziva obavijestiti.

5. Pravna osnova i svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujem radi poduzimanja radnji koje prethode sklapanju ugovora odnosno radi izvršavanja ugovora i usluga koja nudim, poput objave Vašeg oglasa ili pohranjivanja Vašeg životopisa, radi njihove dostupnosti sukladno postavkama i uvjetima usluge koje ste odabrali. Također, Vaše osobne podatke mogu obrađivati uz Vašu izričitu privolu i radi svrhe na koju se Vaša privola odnosi. U slučaju takve obrade Vaših osobnih podataka, imate pravo svoju privolu povući u svakom trenutku, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. Osim toga, Vaše osobne podatke mogu prikupljati i obrađivati radi poštivanja pravnih obveza određenih primjenjivim propisima ili ukoliko postoji legitiman interes za takvim prikupljanjem i obradom kao npr. radi obavještavanja o uslugama i proizvodima, unaprjeđenja usluga i njihove kvalitete ili sprječavanja i otkrivanja zloupotreba.

6. Prijenos podataka

Radi izvršavanja ugovora i pružanja usluga, a sukladno Vašem odabiru načina izvršenja usluge odnosno odabranim postavkama dostupnosti Vaših oglasa ili drugih usluga koje nudim, Vaše osobne podatke mogu kroz pružanje usluga učiniti dostupnima i u inozemstvu, ukoliko je to potrebno za izvršenje ugovora ili pružanje usluge i ukoliko je to u skladu sa sadržajem zatražene usluge. U okviru navedenog, Vaši osobni podaci mogu biti dostavljeni poslovnim partnerima u Hrvatskoj i inozemstvu s kojima surađujem ili ćemo surađivati radi izvršenja ugovora odnosno pružanja usluge. Konačno, Vaši osobni podaci mogu biti preneseni u slučaju utemeljenog zahtjeva nadležnog tijela, zakonske obveze, zlouporabe ili sumnje na zlouporabu, sprječavanja prijevare i nezakonitih aktivnosti i u drugim na zakonu utemeljenim razlozima.

7. Sigurnost

Primjenjujem najviše standarde tehničke i organizacijske sigurnosti radi zaštite osobnih podataka od njihovog slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima.

8. Koliko dugo čuvam Vaše podatke

Vaše osobne podatke koje sam prikupio radi izvršenja naših usluga, čuvam onoliko koliko je potrebno za izvršenje ugovora odnosno pružanje usluge. Nakon okončanja ugovornog odnosa, više neću obrađivati Vaše osobne podatke osim ukoliko je navedeno zakonska obveza, ukoliko je potrebno radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili postoji legitiman interes za navedenim.

9. Marketing

Stranica provodi marketinške aktivnosti u vidu korištenja newslettera, promidžbenih poruka i promidžbenih obavijesti o uslugama i proizvodima. Takve aktivnosti provode se kada postoji legitiman interes ili kada date svoju izričitu privolu. Ukoliko se marketinška aktivnost provodi na temelju Vaše privole, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka za potrebe takvog marketinga i povući svoju privolu.

10. Upotreba kolačića

Na portalu studentski-poslovi.hr koristim tzv. kolačiće (eng. cookies). Što su kolačići, odnosno eng. cookies? Kolačič (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. Kolačići se mogu klasificirati kao: Privremeni kolačići (Session cookies) - pohranjuju se na računalu, te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internatskoj stranici da dobije privremene podatke Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Portal koristi trajne kolačiće kako bi olakšao pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete portal. Što su kolačić od prve strane? Oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Što su kolačići do treće strane? Postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdSense). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane portala, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. Koje su Vam opcije dostupne? U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safary, Firefox ili Crome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate. Više o upravljanju s kolačićima treće strane možete saznati na: Centar za oglase i AboutAds.info
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na portalu.

11. Vaša prava

Imate pravo: a) dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podatci te, ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup tim podatcima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, Vašim pravima u pogledu obrade osobnih podataka kao i o postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila; b) zatražiti ispravak netočnih podataka ili njihovu dopunu; c) zahtijevati brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas u kojem slučaju možda neću biti u mogućnosti nastaviti izvršavati ugovor odnosno pružati uslugu; d) zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, osobito ukoliko osporavate njihovu točnost i u drugim slučajevima određenim primjenjivim propisima; e) zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem; f) uložiti prigovor na svaku drugu obradu podataka koja se temelji na tzv. legitimnom interesu, uključujući izradu profila; g) podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

12. Izmjene/dopune Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti može se izmijeniti ili dopuniti stoga Vas upućujemo da njezin sadržaj provjerite s vremena na vrijeme.

13. Kome se obratiti

Za ostvarivanje Vaših prava te sva pitanja vezana za Politiku privatnosti, molimo obratite se na email adresu: info@studentski-poslovi.hr.