Natrag na sve blogove

Kako učiti?

Dolazimo do vječnog pitanja koje nas tijekom cijelog školovanja prati. Kako naučiti gradivo, na koji način ga mogu brže svladati i na koji način može ostati duže u pamćenju. Idući savjeti su samo orijentacijski i mogu se razlikovati od fakulteta do fakulteta. Ukoliko se vaš fakultet uvelike odnosi na učenje praktičnog dijela, potrebno mu je pristupiti drugačije. U nastavku teksta ćete vidjeti koliko je kompleksno uopće se natjerati da započnemo s nekom obvezom. No, evo nekoliko osnovnih savjeta za bolje učenje…

Organizacija učenja

Organizacija predstavlja početak svega, pa tako i učenja. Naime, potrebno je odrediti vrijeme učenja i pridržavati se njega. Tijekom tog vremena treba biti maksimalno usredotočen na rad koji je određen. Različite studije iznose brojne teorije na koji način je najbolje rasporediti vrijeme učenja i odmara. No, taj dio je dosta individualan. Nekom studentu je previše učiti 45 minuta, nekome je to dva sata, a netko se već umori nakon 15 minuta.

Opet se treba pridržavati određenog plana. Najbolje je odrediti vrijeme učenja koje je u intervalu između 30 i 60 minuta te si nakon toga odrediti prigodnu pauzu. Učenje se može organizirati kroz pauze koje traju od 5 do 30 minuta. Najbolje je započeti s manjim pauzama od npr. 5 minuta i kasnije te ih postupno povećavati. Ukoliko tijekom učenja ogladnite ili osjetite da više niste dovoljno odmorni za nastavak učenja, uzmite si veću pauzu gdje ćete nešto pojesti, prošetati ili pak odraditi trening. Iako je organizacija vremena učenja ključna, odmor je još važniji kako bi gradivo duže pamtili i bili produktivniji tijekom učenja.

Odmaknuti sve distrakcije oko sebe

Jedna od osnovnih distrakcija tijekom učenja je mobitel, ali to može biti i televizor, nintendo ili nešto drugo. Kako bi učenje bilo što učinkovitije, prvo je potrebno ukloniti stvari koje utječu na pažnju prilikom učenja. Prvi savjet se nadovezuje na ovaj savjet. Iako vam je možda potreban mobilni telefon kako bi uključili tajmer, on vam ipak nije nužan.

Na primjer, brojni satovi imaju opciju tajmera ili ako ju nemaju sigurno imaju opciju alarma. Ipak nije toliko teško odmaknuti stvari koje vas ometaju prilikom kvalitetnog učenja. Nije loše da si generalno odredite određeno vrijeme koje provodite na mobitelu ili ispred ekrana jer može loše utjecati na pamćenje. Najbolje je ne koristiti „ekrane“ otprilike dva sata prije spavanja kako biste prije zaspali i bolje učili sutra dan.

Opuštajuća glazba

Određena vrsta glazbe može djelovati stimulirajuće na učenje. To je najčešće opuštajuća glazba prirode, određenog instrumenta ili pak zen glazba koja je baš namijenjena za opuštanje. Ali ovo je stvar koja može djelovati destimulirajuće na određene pojedince. Ovo je korak koji se apsolutno može izbjeći ukoliko to za nekoga djeluje kao stvar koja ih ometa tijekom učenja. Ovakva vrsta zvukova opuštajuće prirode, najčešće se nalazi na mobilnim uređajima, ali treba biti oprezan prilikom korištenja istoga. Najbolje je pustiti glazbu koja traje i po nekoliko sati i mobitel ostaviti negdje iznad svog vidokruga. Ukoliko se distrakcija ne nalazi u tvojoj blizini tijekom učenja, manja je vjerojatno da ćete doći u napast i udaljiti se od učenja.

Ne treba odgađati obveze

Ovo je definitivno jedan od najtežih stvari prilikom početka učenja, makar u mom slučaju. Ukoliko određene obveze nisu napravljene na vrijeme i nismo si organizirali vrijeme kada ćemo ih napraviti, uvijek ćemo ih imati u podsvijesti tijekom rada nečeg drugog.

Ukoliko šetamo ili treniramo, sigurno će nam se negdje u mozgu nalaziti obveza koja nije dovršena te će djelovati na nas vrlo destimulativno i izazivat će nam stres. Zato je najbolje ne odgađati obveze i odraditi ih što prije. Početak je uvijek najteži i onog trenutka kada smo započeli s rješavanjem obveza, omogućili smo si imanje stresan početak dana i više vremena za stvari koje možemo raditi nakon obaveza koje su riješene. U tom slučaju se možemo opustiti nakon obavljenog posla i sve druge obveze obavljati puno smirenije.

Odrediti red važnosti obavljanja poslova

Ovo je stvar koja muči brojne studente i po redu važnosti je odmah nakon odgađanja obveza. Zapravo, odgađanje obveza se nadovezuje na red važnosti obavljanja obveza. Iako smo si u rokovnik ili mobitel zapisali obveze koje moramo obaviti, nisu sve obveze jednako važne. Ukoliko smo si u jednom danu odredili da moramo naučiti određeno poglavlje, otići u prodavaonicu i napisati zadaću, neke od tih obveza su puno važnije pri početku rješavanja.

Iako nam je možda draže otići u prodavaonicu u tjednu nabavku namjernica, vjerojatno je važnije naučiti poglavlje za kolokvij ili napisati zadaću. Nije loše odrediti obaveze koje su nužne za obaviti u određenom danu, obaveze koje bi trebali obaviti i obaveze koje mogu pričekati. Na taj način možemo kvalitetno formirati zadatke koji ćemo obavljati po redu važnosti i smanjiti mogućnost stresnog ponašanja koje djeluje destimulirajuće na tjedne zadatke.

Odrediti bitno od nebitnog

Kada smo odradili sve osnovne korake prije početka, možemo započeti sa savjetom za kvalitetnije učenje. Brojni studenti tijekom studiranja griješe u razlikovanju bitnog od nebitnog gradiva. Naime, nije nužno znati sve i najsitnije detalje o određenoj temi kako biste mogli dobiti dobru ocjenu i položiti kolegij. Ukoliko je potrebno da pamtite određeni događaj, zapamtite samo godinu kada je taj događaj počeo te svojim riječima opišite zašto je on bitan.

Učenje definicija od riječi do riječi je nešto što ćete prvo zaboraviti i zato je najbolje usredotočiti se na to da ju znate objasniti. Također, tijekom predavanja sigurno ćete uvidjeti što je profesorima posebno važno kako biste položili kolegij. Određene aktivnosti donose puno bodova i moguću pomoći pri polaganju kolegija. Tako da osim odvajanja bitnog od nebitnog prilikom učenja gradiva, pazite i na to da odvajate bitne od nebitnih obaveza prilikom uspješnog polaganja kolegija.

Učenje s kolegama

Ovo je zadnji savjet koji može pomoći u svladavanju gradiva. Neke od vaših kolega su sigurno uspjeli bolje naučiti određene dijelove gradiva ili pak netko od vaših kolega zna riješiti zadatak s kojim se vi mučite već dva sata. Tako da, ukoliko niste vuk samotnjak, učenje s drugima može pomoći prilikom svladavanja gradiva. Ukoliko ipak niste za učenje s kolegama, svakako nemojte zaboraviti pitati kolegu za određeni dio gradiva koji vama nije jasan. Ne morate učiti u istoj prostoriji s nekim kako biste si mogli međusobno pomoći. Čak iako znaš riješiti neki zadatak, nećeš izgubiti ništa ukoliko ga objasniš kolegi. Ponavljanje je majka znanja!